1. BAŞVURU ŞARTNAMESİ
  2. ESER SAHİBİ BİLGİLERİ
  3. ESER BİLGİLERİ
  4. Başvuru Bilgileri Önizleme Sayfası
  5. Complete
DİKKAT!
  • Her yarışmacı en fazla üç eserle katılabilir. (Her bir esere ayrı bir rumuz verilmelidir)
  • Eser fotoğrafları jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel boyutunda kaydedilmeli, fotoğraf dosyasının boyutu 1-5 mb aralığında olmalıdır.
  • Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından fotoğraflarda renk, kontrast ve kırpma gibi temel düzenlemeler dışında düzenleme yapılmasına izin verilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ ESER YÜKLEME

  • Dosya ismi Rumuz_Eseradı_No şeklinde ve en çok 31 karakter olmalıdır. (ÖRNEK: Kanarya_İstiklalyolu_2). Dosya isminde Türkçe ç, ğ, ı,İ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır.