HAKKIMIZDA

Gençlik İstiklal Yolunda Projesi, GENÇDES 2017-1 kapsamında İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneğince hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul ve finanse edilen bir projedir. Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü proje ortaklarıdır.  Çankırı Belediyesi ve Çankırı Kültür Turizm Müdürlüğü projeyi desteklemektedir. Proje koordinatörlüğü, İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği tarafından yapılmaktadır. 

Projenin amacı,  tarihin karanlıklarına gömülen Milli Mücadelede cephe gerisinin ana yolu,   İstiklal Yolu’nun hatırlanmasına, tanıtımına yeni görsel materyallerle, sanatsal bir boyut kazandırmak ve özellikle genç nesilde farkındalık, tarih bilinci oluşturmak ve minnet duygusu tesis etmektir.

Bu amaçla İstiklal Yolu konulu, görsel sanatların resim,  Heykel/ Rölyef, Seramik, Afiş, Fotoğraf,   dallarında Türkiye kapsamında yarışmalar yapılacaktır. Yarışma sonunda ödül alan eserler istiklal Yolu illeri Kastamonu, Çankırı ve Ankara’da sergilenecektir.

Hedef kitle, başta Güzel Sanatlar Lisesi (GSL) ve Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencileri olmak üzere genel olarak 14-29 yaş grubunun tamamıdır.

Projenin uygulanmasına 17 Nisan 2017 tarihinde başlanmış olup 17 Aralık 2017 tarihinde sona erecektir.