DÜZENLEME /DANIŞMA  KURULU 

 • Prof Dr. Hasan AYRANCI (Çankırı Karatekin Üniversitesi  Rektörü)
 • İrfan DİNÇ (Çankırı Belediyesi  Başkanı)
 • Prof Dr. M. Muhtar KOCAKERİM  (ÇAKÜ Güzal Sanatlar Fakültesi Dekanı V.) 
 • Yusuf YAZICI  (Çankırı Milli Eğitim Müdürü)
 • Mustafa Kemal  KARATATAR (Çankırı Kültür Turizm Müdürü)
 • Öğr. Gör. İsmail ÇAM (İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı) 

YÜRÜTME KURULU

 • Öğr. Gör. İsmail ÇAM (Proje Koordinatörü / İYEKTG Derneği Başkanı) 
 • Yrd. Doç.Dr. Tunç BORAN (İstiklal Yolu Danışmanı/ ÇAKÜ- GSF Sinema TV  Bl. Bşk.)
 • Prof Dr. M. Muhtar KOCAKERİM (GSF Dekanı V.) 
 • Doç. Dr. Ersoy YILMAZ (Seramik Bölümü / ÇAKÜ- GSF Seramik Bl.Bşk.) 
 • Yrd. Doç. Dr. Azize Reva  BOYNUKALIN (Resim Bölümü /ÇAKÜ- GSF Resim Bl. Bşk.) 
 • Öğr. Gör. Rasim SARIKAYA (Afiş / ÇAKÜ- GSF) Grafik Tasarım  Bl. Bşk.)
 • Arş. Gör. Dilek TOLUYAĞ   (Heykel Bölümü ÇAKÜ- GSF Heykel Bölümü)
 • Arş. Gör. Ahmet DÖNMEZ  (Fotoğraf Bölümü ÇAKÜ- GSF Sinema TV Bl.)

JÜRİLER

RESİM

 • Prof. Dr. Hakkı Engin GİDERER
 • Doç. Dr. Serkan İLDEN
 • Yrd. Doç. Dr. Azize Reva BOYNUKALIN
 • Yrd. Doç. Dr. Tunç BORAN    

SERAMİK

 • Doç. Dr. Ersoy YILMAZ
 • Yrd. Doç. Dr. Saadettin AYGÜN 
 • Yrd. Doç. Dr. Firdevs Müjde GÖKBEL
 • Yrd. Doç. Dr. Tunç BORAN

HEYKEL

 • Doç. Dr. Aysun Altınöz YONUK
 • Yrd. Doç. Dr. Mine DEĞİRMENCİ AYDIN
 • Yrd. Doç. Dr. Tunç BORAN
 • Arş. Gör. Dilek TOLUYAĞ

AFİŞ

 • Yrd. Doç. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN
 • Yrd. Doç. Dr. Tunç BORAN
 • Öğr. Gör. Rasim SARIKAYA
 • Öğr. Gör. Hakan ARSLAN

FOTOĞRAF 

 • Yrd. Doç. Dr. Tunç BORAN
 • Yrd. Doç. Dr. Gökhan DEMİRKOL
 • Yrd. Doç. Dr. Rıfat BECERİKLİ
 • Arş. Gör. Ahmet DÖNMEZ 
   

Lojistik  Hizmetler 

 • Araş Gör. Oğuz BALAS (Proje Grafik Tasarım/ ÇAKÜ-GSF) 
 • Uzm.  Fevzi DAŞ  (WEB /  ÇAKÜ Bilgi işlem Uzm.) 
 • İbrahim ALTINSOY (  Sekreterya / ÇAKÜ)
 • Dursun CEBECİ (Sekreterya / İYEKTG Derneği) 
 • Şengül MANTAR  (ÇAKÜ SKS Kültür Müdürü)
 • Hasan Eren ÖLMEZ (ÇKÜ Basın Yayın Müdürü)
 • Nusret ACAR (Çankırı Kültür Turizm Şube Müdürü) 
 • Oğuz CESUR (Çankırı Milli Eğitim Şube Müdürü) 
 • Muharrem OVACIKLI (Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)