DÜZENLEME /DANIŞMA  KURULU 

 • Prof Dr. Hasan Ayrancı (Çankırı Karatekin Üniversitesi  Rektörü)
 • İrfan Dinç (Çankırı Belediyesi  Başkanı)
 • Prof Dr. M. Muhtar Kocakerim  (ÇAKÜ Güzal Sanatlar Fakültesi Dekanı V.) 
 • Yusuf Yazıcı  (Çankırı Milli Eğitim Müdürü)
 • Mustafa Kemal  Karatatar (Çankırı Kültür Turizm Müdürü)
 • Öğr. Gör. İsmail Çam (İstiklal Yolu Eğitim Kültür Turizm ve Gençlik Derneği Başkanı) 

YÜRÜTME KURULU

 • Öğr. Gör. İsmail Çam (Proje Koordinatörü / İYEKTG Derneği Başkanı) 
 • Yrd. Doç.Dr. Tunç Boran (İstiklal Yolu Danışmanı/ ÇAKÜ- GSF Sinema TV  Bl. Bşk.)
 • Prof Dr. M. Muhtar Kocakerim (GSF Dekanı V.) 
 • Doç. Dr. Ersoy YILMAZ (Seramik Bölümü / ÇAKÜ- GSF Seramik Bl.Bşk.) 
 • Yrd. Doç. Dr. Azize Reva  Boynukalın (Resim Bölümü /ÇAKÜ- GSF Resim Bl. Bşk.) 
 • Öğr. Gör. Rasim Sarıkaya (Afiş / ÇAKÜ- GSF) Grafik Tasarım  Bl. Bşk.)
 • Arş. Gör. Dilek Toluyağ   (Heykel Bölümü ÇAKÜ- GSF Heykel Bölümü)
 • Arş. Gör. Ahmet Dönmez  (Fotoğraf Bölümü ÇAKÜ- GSF Sinema TV Bl.)

Lojistik  Hizmetler 

 • Araş Gör. Oğuz Balas (Proje Grafik Tasarım/ ÇAKÜ-GSF) 
 • Uzm.  Fevzi Daş  (WEB /  ÇAKÜ Bilgi işlem Uzm.) 
 • İbrahim Altınsoy (  Sekreterya / ÇAKÜ)
 • Dursun Cebeci (  Sekreterya / İYEKTG Derneği) 
 • Şengül Mantar  (ÇAKÜ SKS Kültür Müdürü)
 • Hasan Eren Ölmez (ÇKÜ Basın Yayın Müdürü)
 • Nusret Acar (Çankırı Kültür Turizm Şube Müdürü) 
 • Oğuz Cesur (Çankırı Milli Eğitim Şube Müdürü) 
 • Muharrem Ovacıklı (Çankırı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü)